Organizatorzy
Nawigacja
stronag
stronag
stronag
stronag
stronag
stronag
stronag
stronag
stronag

Sztab 22. finału WOŚP w Łomży

WYNIK FINAŁU

Wynik centralny WOŚP: 52.448.765,49


Poprzednie finały: 18 finał - 19 finał - 20 finał - 21 finał

Dziękujemy za sfinansowanie Finału w 80% dla


oraz dla

za udostępnienie miejsc należących do Miasta


Program 22 Finału WOŚP w Łomży

SOBOTA, 11.01.2014

 • Od godz 9:00 do godz 14:00 turniej siatkówki w hali Olimpijczyków Polskich z udziałem drużyn policjantów, strażaków, nauczycieli, pracowników firmy ,,Błysk”, i innych, też połączony z kwestowaniem i licytacją. 

1497578_622714674430873_744960858_n

 • SZKOLENIE WOLONTARIUSZY odbędzie się w Miejskim Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych przy ul. Wojska Polskiego 3 w Łomży w sobotę, 11 stycznia 2013 roku o godz. 13:00. Pilnie potrzebujemy jakiś lampek choinkowych do pożyczenia. Obecni na spotkaniu dostaną gadżety od WOŚP i Play.

NIEDZIELA, 12.01.2014

Wydawanie identyfikatorów i puszek: godz. 7:00-09:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, oddz. dla Dzieci, ul. 3 Maja 6A.

Od godz 10 do godz 16:30 przy Bibliotece dla Dzieci – WOŚPowy Festyn Rekreacyjno-Rozrywkowy dla dzieci, młodzieży i nie tylko! m.in.:

 • Wystąpią między innymi dzieci z SP nr 2 (opiekun Anna Sobieszuk), SP nr 5 (opiekun Maria Tyszka), PP nr 8, Alicja Pędowska z Warszawy
 • Spotkanie z ,,Bolkiem i Lolkiem” na żywo.

 • Wielkie śpiewogranie dzieci i młodzieży z łomżyńskich szkół.

 • Wielka atrakcja! Mikołaj z workiem prezentów.

 • Losowanie wejściówek na koncert rockowy.

 • Wspinaczka wysokogórska.

 • ,,I Ty możesz być kierowcą terenówki” (dawny tor crossowy w Piątnicy wjazd od strony Czarnocina, od godz 10 do godz 15, licytowanie gadżetów owsiakowych).

 • Godz 12:30 wyjazd wielką harcerska terenówką.

 • Światełko dla dzieci.

 • Licytowanie gadżetów owsiakowych i nie tylko.`

 • Od godz 18 do godz 21:30 koncert finałowy w Miejskim Domu Kultury (ilość miejsc ograniczona) wystąpią: 

Kwesta trwa maksymalnie do godziny 19:00, po czym wszystkie puszki należy zanieść do Banku PEKAO, róg Polowej i al. Legionów.

plakat-z-bezcennej

plakatwosp-lomza4x4

HASŁO: NA RATUNEK. NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze środków, które zostaną zebrane podczas 22.Finału WOŚP po rozmowach z prof. dr hab. med. Piotrem Kalicińskim – krajowym konsultantem ds. chirurgii dziecięcej, zamierza kupić m.in.:

- wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych dzieci,
- RTG przyłóżkowe,
- RTG z ramieniem C i monitorem,
- radiologiczne stacje diagnostyczne,
- aparaty USG przystosowane do badań FAST z opcją power-color-doppler

Lista tych urządzeń może ulec zmianie po dokładnym rozpatrzeniu próśb nadesłanych przez szpitale.

W związku z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa i potrzebą otwierania kolejnych oddziałów geriatrycznych, a także deklaracji środowisk medycznych o ich tworzeniu, Fundacja zamierza również przeznaczyć część pieniędzy, które zostaną zebrane podczas 22. Finału WOŚP na doposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów geriatrii.

Urazy są od wielu lat najczęstszą przyczyną trwałego inwalidztwa i zgonów u dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Różnego rodzaju urazy odpowiadają za ok. 1500 zgonów dzieci rocznie i wielokrotnie większą liczbę hospitalizacji związanych z przebytymi urazami. Pomimo wielu działań mających na celu zwiększenie skuteczności prewencji urazów i promocję bezpieczeństwa dzieci, urazowość w tym wieku i jej skutki nie zmniejszają się w sposób zadowalający co należy wiązać z szybkim rozwojem cywilizacyjnym Polski.

Jednocześnie w przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych w medycynie ratunkowej dla osób dorosłych, dla których utworzono sieć szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz specjalistycznych centrów urazowych, system organizacyjny medycyny ratunkowej dla dzieci pozostaje w nie zmienionym kształcie od wielu lat i opiera się głównie na oddziałach chirurgii dziecięcej o różnym stopniu wyposażenia i przygotowania do leczenia dzieci z ciężkimi, zagrażającymi życiu urazami. Brak zdefiniowanych centów urazowych dla dzieci powoduje, że dzieci z ciężkimi obrażeniami kierowane są często do najbliższych szpitali zamiast trafić od razu do specjalistycznego centrum urazowego dysponującego odpowiednią wielodyscyplinarną kadrą oraz odpowiednim wyposażeniem w sprzęt i aparaturę do szybkiej diagnostyki, monitorowania i leczenia.

W Polsce funkcjonuje tylko kilkanaście ściśle pediatrycznych szpitalnych oddziałów ratunkowych, a niektóre są wręcz zamykane ze względu na brak odpowiedniego wymaganego przepisami sprzętu. Wielu szpitalom brakuje odpowiednio wyposażonych środków transportu, aby po wstępnym zaopatrzeniu przekazać w szybki i bezpieczny sposób dziecko po urazie do specjalistycznego ośrodka pełniącego rolę centrum urazowego dla dzieci.

Niezbędnymi warunkami poprawy istniejącej sytuacji są działania mające na celu:
1. Doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w odpowiedni dla dzieci sprzęt i aparaturę medyczną służącą zarówno szybkiej kompleksowej diagnostyce jak i umożliwiającej podjęcie jak najskuteczniejszych działań ratujących zdrowie i życie dzieci po urazach.
2. Wyposażenie szpitali dziecięcych w odpowiednie ambulanse dla transportu międzyszpitalnego dzieci .
3. Uzupełnienie do jak najwyższego standardu wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny ośrodków mających spełniać rolę regionalnych centrów urazowych (w tym również np. centrów oparzeniowych i in.), tak aby w oparciu o wielodyscyplinarny zespół (chirurg dziecięcy, anestezjolog, neurochirurg, radiolog i inni specjaliści), umożliwić optymalne postępowanie u dzieci „urazowych”.
4. Doprowadzenie do rzeczywistych zmian organizacyjnych w systemie medycyny ratunkowej dla dzieci.

Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński – krajowy konsultant
ds. chirurgii dziecięcej o sytuacji medycyny ratunkowej w urazach u dzieci w Polsce

Znajdź nas na facebooku (osoby odpowiedzialne: Paweł Dąbrowski, Paweł Gosk)
Sponsorzy
kolejność losowa

Chcesz wesprzeć Sztab?
Dzwoń!!! 604 - 284 - 106
sztab@22final.wosp.lomza.pl